เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ แม่ทัพใหญ่แห่ง บ.รอนนี่ แอนด์ เวียร์ จำกัด เปิดตัวรองเท้า Calvin Klein Jeans – Collection ใหม่ล่าสุด FW 2016

พบกับ เคน-ภูภูมิ , ขวัญ-อุษามณี, โอ-อนุชิต, แตงโม ภัทรธิดา และเหล่า ดารา Celebrity มากมาย อาทิ คุณใหญ่ อมาตย์, คุณวรายุฑ มิลินทจินดา,คุณสมศักดิ์ ชลาชล, คุณสุธิเกียรติ กิตติภัทรกุล, คุณไพโรจน์ เทวินบุรานุวงศ์, คุณกฤษฎิ์ จิระเกียรติวัฒนา,คุณรัตน์ มณีรัตน์,คุณคุณาคม พลพานิช, คุณนันทวิมล พลพานิช, คุณกวิศรา กอวัฒนสกุล, คุณปณิธิพัทธ์ พีรพัฒนกุล, คุณมาร์ค ธาวิน, คุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์, คุณอนุรักษ์ ร่วมสุข, คุณเศรษฐา จรดล, คุณกมล ฉัตรเสน, คุณณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์, คุณกัลยารัตน์ อัครเดชชัย, คุณคิด เบญจรงคกุล,คุณพัชราวัฒน์ ตระกาลสันติกุล, คุณหทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ, คุณสุทธิโชค เปล่งพานิช, คุณกันต์ รตนาภรณ์, คุณภัทรพล นิจญิสุนทร, คุณชญาณทิพย์ รวมผึ้งทอง, คุณฉัตรทิพย์ จันทร์เลิศฟ้า, คุณวิไลลักษณ์ มหาสุวรรณชัย, คุณหทัยา วงษ์กระจ่าง, คุณรวมพล โรจนกิจ ฯลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. – 21.30 น.ณ Groove & Groovy Concept Store สาขาสุขุมวิท 26