ธนาคารกสิกรไทย เปิดแลกบัตรธนาคาร 60 พรรษาและที่ธนบัตรที่ระลึก 100 ปี ธนบัตรไทย 9 พ.ย. นี้ เฉพาะลูกค้าธนาคารกสิกร

IMG_1882-555x537.jpg

ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการจ่ายแลก บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (พ.ศ.๒๕๓๐) ชนิดราคา 60 บาท และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (พ.ศ.๒๕๔๕) ชนิดราคา 100 บาท ซึ่งธนาคารได้รับการจัดสรรชนิดละ 1 แสนกว่าฉบับ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มาแสดงเพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกได้1 ฉบับ ต่อ 1 สมุดบัญชี ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ