เป็นที่ตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุด สำหรับการแสดงโขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน“อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” ที่เป็นการแสดงชนิดอลังการงานสร้างบนพื้นดินกลางสนามกว้าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรม ชาติที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและทะเลสาบบริเวณการจัดแสดงบอลลูนนานาชาติของ สิงห์ปาร์ค เชียงราย จึงนับเป็นการแสดงที่ใช้ธรรมชาติเป็นฉากประกอบที่งดงามยิ่ง โดยการแสดงโขนกลางแปลง มีขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่ 15 ก.พ. เป็นคืนแรก สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาชมโขนกันจำนวนมาก

ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่กล่าวถึงการแสดงโขนในครั้งนี้ว่า เป็นการเผยแพร่การแสดงชั้นสูงของไทยที่น่าชื่นชมยินดี ดีใจที่ได้มีโอกาสมาชมการแสดงโขนในบรรยากาศที่สวยงามแบบจัดใหญ่จัดเต็มและไม่เคยเห็นใครจัดการแสดงเช่นนี้ที่ไหนมาก่อน ต้องขอบคุณสิงห์ ปาร์ค ที่จัดการแสดงนี้มาให้ชมกัน

 

สำหรับโขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” จัดได้ว่าเป็นการแสดงที่พรั่งพร้อมครบเครื่องไปด้วยเทคนิคอุปกรณ์ แสงสีเสียง อันงดงามตระการตา แสดงโดยศิลปินจาก “กลุ่มศิลปินวังหน้า” กว่า 100 ชีวิต ประพันธ์บทและกำกับการแสดงโดย นายสุรเชษฐ์ เฟื่องฟู อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขนละคร กรมศิลปากร เปิดการแสดงในเวลา 18.00 น. โดยเริ่มต้นจะเป็นการแสดงเบิกโรง หรือที่เรียกว่าเป็นการเล่นโหมโรง ในชุด “เทพสิงหวตาร” ที่เป็นการแสดงสั้นๆ ก่อนจะมีการแสดงโขน โดยการแสดงเทพสิงหวตารเป็นการแสดงชุดที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อสิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยเฉพาะ เนื้อเรื่องบ่งบอกถึงพลังของสิงห์ ที่ได้รับบัญชาจากเทพเจ้าให้ลงมายังมนุษย์โลก เพื่อเสกสรรสิ่งที่เป็นความสุขให้แก่ประชาชน และให้พรทุกคน ณ ที่แห่งนี้ให้มีความสุขสถาพรสืบไป


จากนั้นตามด้วยการแสดงโขนรามเกียรติ ชุด “อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” เป็นการทำสงครามระหว่าง พระรามและทศกัณฐ์ เจ้ากรุงลงกา ในครั้งนี้ อินทรชิต ยุพราชกรุงลงกา ราชโอรสของทศกัณฐ์อาสาออกทำศึก อินทรชิตมีศรที่ทรงศักดานุภาพมากชื่อ “นาคบาศ” ลูกศรนี้เมื่ออินทรชิตแผลงออกไปจะกลายเป็นพญานาคมากมาย ออกมาทำร้ายศัตรูจนสลบและเสียชีวิต พระรามตามมาที่สนามรบเห็นพระลักษณ์อนุชาหมดสติ พิเภกกราบทูลว่า องค์พระศรีอนุชาและไพร่พลเพียงแค่สลบไปเพราะพิษนาคบาศ ขอให้พระรามแผลงศรเรียกพญาครุฑฉุดกระชากนาคออกไป พระอนุชาและไพร่พลก็จะฟื้นคืนชีวิต


หลังเสร็จสิ้นการแสดง ผู้ชมทั้งหมดต่างปรบมือให้กำลังใจคณะผู้แสดงคือกลุ่มศิลปินวังหน้า
ที่เป็นกลุ่มคนที่ศึกษาศิลปแขนงโขน ละคร ดุริยางค์และคีตศิลปไทย จากวิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของวังหน้า (วังของสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ) มาก่อน จึงเรียกว่าศิลปินวังหน้า รวมทั้งผู้ที่ทำงานหรือเคยทำงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจศิลปแขนงนี้ มารวมตัวกันเพื่อทำงานเผยแพร่ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปดังกล่าวให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จักและหวงแหนศิลปแขนงนี้ในหมู่คนไทย เยาวชนไทย ตลอดจนชาวต่างชาติที่สนใจ เป็นการเผยแพร่แบบไม่เก็บค่าเข้าชมโดยได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ลูกหลานในจังหวัดเชียงราย และเผยแพร่การแสดงโขนให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและรับชม บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงจัดการแสดงโขนกลางแปลงเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการแสดงในปีแรกในงานเทศกาลบอลลูน 2018 ที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย สำหรับการแสดงโขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” จะแสดงในวันที่ 16 ก.พ.นี้อีกครั้ง ที่บริเวณริมทะเลสาบสิงห์ ปาร์ค เชียงราย เริ่มในเวลา 18.00 น.-19.00น.