30 กรกฎาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในโครงการ        “ASEAN ICT Awards 2020” เวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน รุดเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ก่อนลัดฟ้าเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 2563

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า
เผยว่า นับตั้งแต่ดีป้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเข้าร่วมประกวดใน โครงการ ASEAN ICT Award (AICTA) ซึ่งดีป้าได้ผลักดันให้มีผลงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมและเป็นบันไดให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับนานาชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ Public Sector , Private Sector ,Corporate Social Responsibility, Digital Content, Start-Up Company, Research and Development ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักพัฒนา ตลอดจนจุดประกายให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในอุตสาหกรรม

“ตามภารกิจของดีป้า นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกภาค              ส่วนแล้ว ยังมีหน้าที่ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้มีโอกาสในการเติบโตในระดับสากลได้ ซึ่งการประกวด ASEAN ICT Award ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสเหล่านั้น ตลอดจนเป็นการฟูมฟักให้ผู้ประกอบการฯของไทยได้เข้าใจในกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากหลักเกณฑ์ในการตัดสินของการประกวดที่ครอบคลุมทั้ง กลยุทธ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผลงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานที่เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้” ผอ. ใหญ่ดีป้า กล่าวเสริม

สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ผลงาน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวดใน โครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” ประกอบด้วย 18 ผลงาน จากผู้ประกอบการฯไทย ดังนี้ 1. หมวด Public Sector (PUB) ได้แก่ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สมาร์ทคอนแทรคท์        (ไทยแลนด์) จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2. หมวด Private Sector (PRV) ได้แก่ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ชิปป๊อบ จำกัด บริษัท เทลสกอร์ จำกัด 3. หมวด Corporate Social Responsibility (CSR) ได้แก่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บางกอกติวเตอร์ จำกัด บริษัท โลคอล คลิก จำกัด 4. หมวด Digital Content (DLC) ได้แก่ บริษัท ดิจิโทโปลิส จำกัด บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด 5. หมวด Start-Up Company (STC) ได้แก่ บริษัท ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จำกัด บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด  บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด และ 6. หมวด Research and Development (RND) ได้แก่ บริษัท ที-เน็ต จำกัด บริษัท เวริลีวิชั่น จำกัด บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด

ประกาศรายชื่อ ASEAN ICT Awards 2020

โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 18 ผลงาน จะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากดีป้า                   เพื่อนำเสนอผ่านทางออนไลน์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และหากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด จะได้ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 พร้อมรับโล่รางวัล ASEAN ICT Awards 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/asean-ict-award-2020 หรือ ทาง Facebook depaThailand