บริษัท ไอยรา โกลฟส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำการผลิตถุงมือยางพาราและถุงมือไนไตรของประเทศไทย ภายใต้  แบรนด์ ไอยรา เอ็กซ์คลูซีฟ โกลฟส์ (IYARA Exclusive Glove) เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ จากโรงงาน IYARA GLOVE ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ พร้อมแถลงความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเกิลส์ กรุ๊ป บริษัท เอส เอส เอส โซลูชั่น จำกัด และบริษัท 24 คลีนเอเนอร์จี้ จำกัด เพื่อต่อยอดการใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการขึ้นรูปถุงมือยางทางการแพทย์ประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้จริง ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ป้องกันไวรัส และป้องกันสุขภาพของตัวคุณเองได้อย่างครบวงจร โดยภายในงานมี ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในพิธี

นายกิตติ์พิภัทธ์ เปียมนิติกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอยรา โกลฟส์ จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดแนวคิดเพื่อบริหารจัดการขยะติดเชื้อในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับ ไอยรา ที่มุ่งมั่นในการผลิตถุงมือยางคุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือและใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลก ในการผลิตและขึ้นรูปถุงมือ เพื่อส่งต่อสินค้าคุณภาพดีสู่สังคม โดยเฉพาะการใช้งานทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องปลอดเชื้อในกระบวนการผลิต โดยเน้นคอนเซ็ปท์ที่ว่า “ซื้อง่าย ขายคล่อง และมีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน” เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค ปัจจุบันถุงมือของ ไอยรา โกลฟส์ มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ Latex Examination Gloves Powder Free, Nitrile Examination Gloves Powder Free, Nitrile Disposable Gloves Powder Free และ Black Nitrile Disposable Gloves Powder Free ทั้งนี้เราวางแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อใช้ในการผลิตถุงมือยางของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบในตลาดถุงมือยางในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านการคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวิถีนิวนอร์มอล โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างแพทย์ พยาบาล และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดและปลอดเชื้อ โดยโครงการพัฒนาถุงมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ มีการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขึ้นรูปถุงมือ เพื่อให้ได้ถุงมือยางทางการแพทย์ประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรค ทนทาน ไม่ขาดง่าย โดยเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และบริษัท เอวีเอส                อินโนเอชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับความคุ้มครองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต”

ทั้งนี้ ไอยรา โกลฟส์ ยังมีการจับมือพันธมิตรเพื่อต่อยอดสินค้าและการให้บริการในวงกว้าง ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท อีเกิลส์ กรุ๊ป พันธมิตรด้านการขนส่งลินค้า บริษัท เอส เอส เอส โซลูชั่น จำกัด พันธมิตรด้านวัตถุดิบและ Supply chain และบริษัท 24 คลีนเอเนอร์จี้ จำกัด พันธมิตรด้านการส่งออกต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้า       แบรนด์ ไอยรา โกลฟส์ ได้ทาง www.iyaragloves.com, Facebook: IYARA Exclusive Gloves, IG: iyaraglove, Email: iyaraglove@gmail.com หรือโทร.: 02 932 5368