Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ จัดพิธีเปิด Toemsakdi Krishnamra Hall เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศศินทร์ และเปิดพื้นที่ส่วนปรับปรุงใหม่ (ชั้น 1 และชั้น 2) อาคารศศปาฐศาลา ซึ่งปรับรูปแบบใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาวิถีใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวามือ) พร้อมด้วยคุณสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย และกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบันฑิตฯ ศศินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้