คุณเทพอาจ กวินอนันต์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุมด้าน เครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ไลฟ์สไตล์ และ บันเทิง อันประกอบด้วยบริษัทในเครือได้แก่ รอยัล เกทเวย์, บริวเบอร์รี่, HOBS (ฮอบส์), สถาบันอุดมคติ, ไทย สพิริท อินดัสทรี , เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, Flex 104.5 (เฟล็กซ์)  และ ลิโด้ คอนเน็คท์ เข้ามอบเครื่อง Intra-Aortic balloon pump (เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออตาร์) 1 เครื่อง มูลค่า 3,230,000 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีแพทย์หญิงณัทภชา โชติกะวิเชียร (ที่1 จากซ้าย), แพทย์หญิงพสธร โพธิวงศาจารย์ (ที่2 จากซ้าย), นายแพทย์ศุภวัฒน์ พันธุ์พิมานมาศ (ที่5 จากซ้าย) และ แพทย์หญิงณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล (ที่6 จากซ้าย) ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี