บริษัท ไบโอซายน์แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมใจฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Angentex® COVID-19 RT-qPCR Detection Kit (with IC) ซึ่งเป็นชุดตรวจแบบ RT PCR ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของประเทศไทย มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมไปถึงประชาชนหวังให้คนไทยเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ นำโดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่สามจากซ้าย) นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการบริหาร (ที่สามจากขวา) น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากขวา) และทีมคณะผู้บริหาร ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR ให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์    ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) เมื่อเร็วๆนี้