องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ประกาศจัดแคมเปญ “Japan
Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” ร่วมกับร้านค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese
Food Supporter”(*) และบริษัทผู้ส่งออก-น าเข้าผลไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวไทย
ได้สัมผัสกับเสน่ห์และได้ลิ้มรสความอร่อยของผลไม้น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่ผลไม้ตามฤดูกาลยอด
นิยม 3 ชนิด ได้แก่ แอปเปิ้ล มันหวาน และสตรอว์เบอร์รี่


แคมเปญจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่29 ตุลาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 โดยการผนึก
ก าลังระหว่างร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์และสื่อชั้นน า ร่วมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของผลไม้ญี่ปุ่นในหลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษส าหรับลูกค้าที่ซื้อผลไม้น าเข้าจากญี่ปุ่ น หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์/เพจ
โครงการ เพียงตอบแบบสอบถามที่หน้าร้านหรือบนมือถือ รับ “มันหวานญี่ปุ่นแท้ ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น 1
กิโลกรัม” มูลค่า 350 บาทจ านวน 20,000 รางวัล


นายอัทสึชิทาเคทานิประธานเจโทร กรุงเทพฯ กล่าวถึงแนวคิดที่มาและความคาดหวังต่อการ
ดำเนินโครงการว่า “ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งไทยและญี่ปุ่น ที่มีส่วนส าคัญท าให้โครงการนี้
เกิดขึ้น ประเทศญี่ปุ่นส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยในปี 2563 มี
มูลค่าถึง 40,100 ล้านเยน (ประมาณ 11,460 ล้านบาท) ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวไทยจ านวนมาก
เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและได้ลิ้มลองเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหาร ผลไม้ ขนมต่างๆ แบบฉบับต้นตำรับ
ญี่ปุ่นแท้ๆ ส่งผลให้กระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในท่ามกลางสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมายังประเทศไทยกลับเติบโตสูงขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมา แคมเปญนี้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยได้มีประสบการณ์และมีโอกาส
รู้จักกับผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยตามแต่ละฤดูกาล และกลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้
ของผลไม้ญี่ปุ่นในอนาคต ผมหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ไปด้วย”


นายโทชิฮิโระ คุโด Chief Executive Officer สหกรณ์การเกษตร ทสึการุมิไร ผู้ส่งออกแอ
ปเปิ้ลรายใหญ่มายังประเทศไทยกล่าวว่า “ผมอยากให้คนไทยได้ลองชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวนแอปเปิ้ลที่จังหวัด
อาโอโมริ ที่ได้รับการปลูกอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจจากเกษตรกรของเรา” นอกจากนี้นายศุภวุฒิ
ไชยประสิทธิ์กุล ผู้อ านวยการใหญ่บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้แทนร้านค้าจากกูร์
เมต์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมโปรโมทผลไม้ญี่ปุ่ น
คุณภาพพรีเมียมในครั้งนี้ซึ่งตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราที่บรรจงคัดสรรสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เรา
หวังว่าจะช่วยให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้”
ข่าวประชาสัมพันธ์“Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~”
แคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
บริษัท วิสเมแทค ฟู้ดส์ จ ากัด และบริษัท นิฮง อะกรี จ ากัด ผู้ส่งออก-น าเข้าผลไม้รายใหญ่ของญี่ปุ่ น รวมทั้ง
ร้านค้าปลีกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese Food Supporter” ว่าเป็นร้านค้าที่ใช้และจัดจ าหน่าย
วัตถุดิบน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจ านวน 7 แบรนด์ 138 สาขา และร้านค้าออนไลน์อีก 15 แพลตฟอร์ม ในการร่วม
ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของผลไม้ญี่ปุ่นตามฤดูกาล


แคมเปญประชาสัมพันธ์ผลไม้น าเข้าจากญี่ปุ่น “ฟิน เหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่น” ผนึกก าลังโปรโมทผ่าน 3
ช่องทาง ได้แก่
• ช่องทางที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นน ารวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในหลายรูปแบบ โดยใช้คีย์เวิร์ดที่
แตกต่างกันเพื่อส่งต่อเรื่องราวอันน่าสนใจของผลไม้ญี่ปุ่นที่ยังไม่มีใครรู้และเพื่อเพิ่มจ านวนแฟนพันธุ์แท้
ของผลไม้ญี่ปุ่ น หน้าเพจหลักของแคมเปญเราได้ร่วมมือกับ Wongnai แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับร้านอาหารและโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานประจ ากว่า 10 ล้านคนต่อเดือน รวมทั้งยังร่วมมือกับ
The Cloud แมกกาซีนออนไลน์น าเสนอเรื่องราวความน่าสนใจของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงความ
ใส่ใจในทุกกระบวนการเพาะปลูก และยังร่วมมือกับ 5 อินฟลูเอนเซอร์สายฟู้ดเผยแพร่เคล็ดลับความ
อร่อยของผลไม้ญี่ปุ่น โดยน าผลไม้มารังสรรค์เป็นเมนูสุขภาพและเมนูสร้างสรรค์ต่างๆ ให้ผู้บริโภคชาว
ไทยได้ลิ้มลอง
• ช่องทางที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ ผ่านทางการแนะน าของพนักงานขาย
และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่ขาย สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมแคมเปญได้จากหน้าเพจ
Wongnai
• ช่องทางที่ 3 กิจกรรมตอบแบบสอบถาม “ส่งต่อความอร่อยของญี่ปุ่ น” ตอบแล้วอร่อย! ได้รับแล้วดี
ใจ! เพียงตอบแบบสอบถามที่หน้าร้านหรือบนมือถือ ท่านจะได้รับรางวัลสุดพรีเมียม “มันหวานญี่ปุ่นแท้
ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น 1 กิโลกรัม” มูลค่า 350 บาท จ านวน 20,000 รางวัล ส าหรับคนที่คิดว่า “ผลไม้
ญี่ปุ่นดูน่ากิน แต่มีราคาแพง …แต่ว่าก็อยากลองชิมดูสักครั้ง” ห้ามพลาดกิจกรรมดีๆ ถึง 31 มกราคม
2565 เท่านั้น


นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว ทางเจโทรฯ ยังมีก าหนดจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ออนไลน์ JETRO Online Business Matching & Exhibition of Japanese Food Products 2021 ขึ้นทั้งหมด
3 ครั้งภายในปีงบประมาณนี้ โดยการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งที่ 1 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป คาดการณ์ว่าจะสร้างให้เกิดมูลค่า
การซื้อขายประมาณ 1,100 ล้านเยน (ประมาณ 333 ล้านบาท) ส่วนการเจรจาธุรกิจครั้งที่ 2 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่
18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งโครงการทั้งสองจะสร้าง
ให้เกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่ https://www.wongnai.com/news/japan-fruitsfestival