วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น. ทาง Zoom Webinar

ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะ เดือนเมษายน แสงแดดจะแรง อากาศร้อนจัด และมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ทำให้เหงื่อไม่สามารถระเหยและพาความร้อนออกจากร่างกายได้ เสี่ยงเป็นโรคลมแดด อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

นักกีฬาผู้รักแดด พึงระวัง ‘ฮีทสโตรก’

.

โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เกิดจากภาวะที่ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิลงได้ รวมถึงเกิดการพร่องของน้ำในร่างกาย หรือแม้แต่ต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ เมื่อต้องเผชิญแดดจัดอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะกับผู้ที่ทำงานกลางแดด หรือออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานเกินไป โดยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นแรง ความดันโลหิตลดลง อาจอยู่ในภาวะที่ไม่มีเหงื่อ หรือเริ่มจากเหงื่อออกมากผิดปกติ

หากได้รับการปฐมพยาบาลไม่ทันท่วงที โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) สามารถทำให้เสียชีวิตได้ หาก นักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน ทีมผู้รักษาไม่เข้าใจหลักวิธีรักษาได้อย่างถูกต้อง

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ อาจารย์หมอขอบอก “ออกกำลังกายกลางแดดอาจถึงตายได้ มารู้จักโรคลมแดด ฮีทสโตรคกันเถอะ” โดย นพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ประจำทีมชาติวอลเลย์บอลและรักบี้ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ปรมาจารย์แพทย์ทีมชาติไทยมากว่า 30 ปี

ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี ม.มหิดล และ รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ม.นวมินทราธิราช

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น

ทาง Zoom webinar

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cFbiMK11TSihOOUE1thLkg