หลังพิธีอุปสมบท ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.)  โดยพระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแก่ นายกากัน มาลิค โดยให้นามฉายาว่า “อโสโก”  พร้อม เมตตา มอบโอวาทธรรม กับ พระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค) และให้ข้อวัตรปฎิบัติ ในการปฎิบัติตนในฐานะพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา  การนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เมตตามอบหมายให้คณะผู้ช่วยเจ้าอาวาส สนทนาธรรม และนำปฎิบัติธรรม ตลอดการครองเพศบรรพชิต ของ พระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค)

ล่าสุดเนื่องในวัน  “มาฆบูชา ๒๕๖๕”  วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้จัด พิธีบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) เริ่มตั้งแต่  เวลา ๘.๓๐ น.          พระภิกษุ – สามเณร ทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้น เวลา ๑๒.๓๐ น.      พระสงฆ์ลงอุโบสถกรรมที่พระอุโบสถ พระภิกษุ – สามเณร ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถ  พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง กล่าวนำคำถวายเครื่องสักการะ แล้วนำเดินเทียนประทักษิณพระอุโบสถ ๓ รอบ, จบแล้ว พระเดชพระคุณฯ เจ้าอาวาส ขึ้นสู่ธรรมมาสน์ แสดงพระธรรมเทศนามาฆปูชากถา พระวินัยสุธี พระครูวินัยวรวัฒน์ และพระครูสุนทรชัยสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับ จบแล้ว พระภิกษุ – สามเณร สวดปตฺติทานคาถา ฯลฯ เสร็จพิธี

          ทั้งนี้ สำนักงานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาเวียนเทียน ทำกิจกรรมทางศาสนา  ดังนี้ ๑. ภาคค่ำ จำกัดพื้นที่เฉพาะภายในพระอุโบสถให้ประชาชนเข้าร่วมไม่เกิน ๕0 ท่าน ๒. ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน ขอให้ทุกท่านตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด โดยมีผลไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ๓. ประชาชนที่มาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่าง ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ปฏิบัติตาม ๔. ทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชน ได้เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม และถวายสังฆทาน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น.

 เวลาต่อมา  พระเดชพระคุณพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน นำคณะพระภิกษุสามเณร รวมถึง พระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค) ซึ่งท่านเผยสั้นๆ เป็นครั้งแรกว่า

 “นี่เป็นหนึ่งความงดงามที่อาตมาได้เห็นจากการบวชครั้งนี้คือความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ยังคงมีต่อ พระรัตนตรัย”

          จากแรงบันดาลใจดังกล่าว ทำให้ได้ก่อตั้ง  “ชมรมไตรรัตนภูมิ” ร่วมกับเครือข่ายสหายธรรมในประเทศไทย และขออนุโมทนาบุญแด่เครือข่ายญาติธรรม ที่ได้ให้ความสนใจ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์ ไปยังประเทศอินเดีย  และเริ่มมีผู้มีจิตศรัทธานำพระพุทธรูปเล็กใหญ่มาถวายให้กับพระกากันเพื่อร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ด้วยแล้ว