นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (TFA) และ Mrs. Hu Shanshan เลขาธิการของ Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) ร่วมลงนามออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมเพื่อร่วมมือกันก่อตั้ง “FinTech Hub” กับ ASEAN FinTech Association ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงาน เพื่อส่งเสริมการขยายเครือข่ายสมาชิก การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนา อาทิเช่นนำกรณีศึกษาจากประเทศจีนยกตัวอย่างเช่น Airpay or Wechat Pay มาร่วมในหลักสูตรฟินเทคที่ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้จับมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดคอร์สสัมมนาออนไลน์ต่างๆ อีกมากมายในอนาคตอันใกล้นี้