สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย เปิดบริการ ภาษายูเครน ในระบบ AUDIO GUIDE เพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปกับนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” โดยมุ่งหวังให้ชาวยูเครนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทยได้ง่ายขึ้น โดยความร่วมมือของโครงการนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2563 จนกระทั่งการพัฒนาแปลเนื้อหาในนิทรรศการเสร็จสิ้น เป็นภาษายูเครนได้สำเร็จในปี 2565 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี

ในปัจจุบัน นิทรรศการถอดรหัสไทย มีการจัดทำระบบ AUDIO GUIDE ทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และล่าสุดภาษายูเครน เป็นภาษาที่ 7 โดยนิทรรศการฯ จะนำพาไปเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทยผ่านการจัดแสดงทั้งหมด 14 ห้อง

ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยามเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็นไทย อย่างไรก็ตามความหลากหลายของวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในศตวรรษที่  21 ดังนั้น มิวเซียมสยามนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยในขอบเขตประเทศเราเองแล้ว ในบริบทของประชาคมโลกยังสำคัญมากที่เราต้องทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ซึ่งในนามมิวเซียมสยาม ต้องขอขอบคุณ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมโลกกับมิวเซียมสยาม  ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย และยูเครน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงวงการพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ ” นายราเมศ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชื่อชุดว่า Diverse Ukraine” เป็นนิทรรศการเกิดจากการเวิร์คช็อป ที่มีชื่อวา “Треті Півні” (treti pivni translated from Ukrainian folklore as “time before dawn” เวลาก่อนรุ่งอรุณ) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมต่อยูเครน  โดยสไตล์ลิสต์ผู้ก่อตั้งเวิร์กช็อปนี้ คือ โดมินิก้า ไดก้า เธอสร้างรูปลักษณ์แบบโบราณขึ้นมาใหม่ โดยการแต่งกายผู้คนในชุดประเพณีของยูเครน ด้วยเครื่องประดับศีรษะที่งดงามเพื่อแสดงถึงประเพณีและชุดแต่งกายเก่าแก่ ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะตั้งแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยาม ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.