สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความคิดและมีความรู้สึก มีความต้องการแตกต่างกันออกไป และรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้เหมือนกับคน ปัจจุบันยังมี #สัตว์นับพันล้านตัวที่ต้องทุกข์ทรมานจาก #น้ำมือมนุษย์ #สิ่งแวดล้อม นับวันยิ่ง
เสื่อมถอย และ #โรคระบาด ครั้งต่อไปดูจะใกล้เข้ามามากขึ้นทุกที ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน

               องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงเชิญชวนท่านที่สนใจเป็นสมัครอาสาร่วมเปลี่ยนโลก ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อเป็น #กระบอกเสียง ให้สัตว์ต่าง ๆ ลงมือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้โลกใบนี้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน #สวัสดิภาพสัตว์ และ #ยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป ด้วยการเข้าร่วมเป็น
#อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์ กับเรา สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 13 ก.ค. 65 นี้ (รับจำนวนจำกัด)

            คุณสามารถเป็น #อาสาฮีโรพิทักษ์สัตว์ กับเราได้ เพียงมี อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับงานปกป้องสวัสดิภาพสัตว์มีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อร่วมงานรณรงค์มีทัศนคติดีเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างนอกจากนี้คุณจะได้รับการอบรมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ ได้ลงพื้นจริงเพื่อเรียนรู้ เช่น ศึกษาปางช้างที่เป็นมิตรหรือเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ที่มีสวัสดิภาพสูง ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ในระดับสากล ถ้าพร้อมเป็นอาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์แล้ว สมัครได้เลย

รายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3aV0mWJ   
#อาสาสมัคร #สวัสดิภาพสัตว์ #องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก