กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ   ที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมีนำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆจาก ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ รางวัล รวมมูลค่า ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศงานประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนดนตรีและการแสดง นักเรียน นักศึกษา คณะดนตรี
และการแสดงจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้ง อาร์ม
กรกันต์ สุทธิโกเศศ
พิธีกรและนักแสดง มาร่วมงานณ โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า “การประกวด
คลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
และการประกวดในปีนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทยไร้

ขีดจำกัดTHAI HYBRID PLAY ที่ต่อยอดการเข้าถึงวัฒนธรรมไทย การแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาคของประชาชนเชื่อมโยงกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึง ได้เห็น ได้ชม ความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมไทยของเรากันอย่างรวดเร็ว ให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ ได้พัฒนาต่อยอดทักษะทั้งในด้านดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยทั้งให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

โดยคัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๐ คณะ เพื่อมาชิงชนะเลิศ เฟ้นหาคณะ
ที่ดีที่สุดในแต่ละภาค

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” คลิก : http://www.culture.go.th/culture_th/download/procurement63/image0232.pdf

รางวัลการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑. คลิปดนตรีพื้นบ้าน ๔ ภาค ประเภทเดี่ยว

(๑) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
      และเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

      และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(4) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. คลิปดนตรีพื้นบ้าน ๔ ภาค ประเภทวง และ คลิปการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค

(๑) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

            (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
                   และเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
      และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

            (4) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร