กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 1,400 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมใจร่วมตักบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 สำนักงานใหญ่ สุขมวิท 42  และสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนพนักงานพร้อมใจร่วมตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้