แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์  แพทย์อายุรกรรมทั่วไประบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา โดยมี นายแพทย์ พิชญา  นาควัชระ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ แพทย์หญิงวโรชา มหาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มอบกระเช้าขอบคุณและร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ให้กับประชาชนที่สนใจ ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เร็วๆ นี้