เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (The 7th Asia Pacific Geoparks Network Symposium) พร้อมประกาศผลสำเร็จในการจัดประชุมครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

การประชุม APGN 2022 ประกอบด้วยสมาชิกจากเครือข่ายอุทยานธรณีโลก สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมกว่า 500 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ผ่านการประชุม สัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และแหล่งท่องเที่ยวในทะเล

สำหรับผลสำเร็จในการประชุมครั้งนี้ แบ่งออก 4 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. การประชุมของ UNESCO Global Geopark Council ที่ได้ทำการคัดเลือกและประกาศผลอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของยูเนสโกทั่วโลก โดยเฉพาะอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ในประเทศไทย “อุทยานธรณีโคราช”
  2. อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่โลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ยังคงได้รับการต่ออายุในการเป็นอุทยานธรณีโลกต่อไป
  3. เรามีคณะกรรมการที่ปรึกษา APGN และการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ที่ให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายสมาชิกของอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการประชุมนี้นำไปสู่การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันผ่านเครือข่ายอุทยานธรณี ส่งผลให้เกิดแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  4. ตลอดการประชุม 3 วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็นความก้าวหน้าที่ดีของอุทยานธรณีจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เหล่าสมาชิกมีโอกาสหารือเกี่ยวกับความท้าทาย แบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังร่วมทัศนศึกษาไปยังสถานที่ทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีโลกของสตูลที่อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมี Youth Forum เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีพัฒนาอุทยานธรณีในบ้านเกิด

นอกจากนี้ ภายในงานพิธีปิดการประชุม APGN 2022 ยังมีพิธีส่งมอบธงต่อให้ ประเทศเวียดนาม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 ต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2024 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน APGN 2022 ได้ที่ http://satunapgn2022.org/