แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 หรือ Human Rights Awards 2022 ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรที่เป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ภายใต้การตรวจสอบและประเมินอย่างรอบด้าน
เพื่อร่วมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจ