พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก  ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute  จัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านหัตถการการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่า รมย์รวินท์ คลินิก พร้อมเป็นผู้นำทางด้านหัตถการแพทย์  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลด้านความงามและผิวพรรณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

#Romrawin #Forthebetteryou #Botox #โค้ชความงามส่วนตัว