เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของประเทศไทย ในเครือปับลิซิสกรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ทำแคมเปญ ลดหวาน ลดโรค แคมเปญที่รณรงค์ให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาล จุดเด่นของแคมเปญคือการเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์โฆษณา 2 เรื่อง ต่างสถานการณ์กัน อาทิ คนหน้าเหมือนคนดังที่รีบไปสั่งน้ำหวาน และหนุ่มออฟฟิศที่เดินหิวน้ำหมดแรงกลางทะเลทราย ถึงจะรีบ หรือถึงจะเบลอแค่ไหน ทั้งสองคนก็ไม่ลืมที่จะสั่งเครื่องดื่มให้หวานน้อย และเพราะถ้ายิ่งสั่งหวานมาก ยิ่งเสี่ยงโรค 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทุกคนต้องทำงานหนักหลายอย่างเพื่อให้ได้รายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ชีวิตยิ่งเร่งรีบกว่าเดิม แม้กระทั่งการสั่งเครื่องดื่ม ซึ่งหลายครั้งก็รีบสั่งโดยลืมนึกถึงระดับความหวาน ไม่นึกว่าแต่ละวันบริโภคน้ำตาลไปมากเท่าไร ไม่รู้วิธีวัดที่ชัดเจน จนสุดท้ายบริโภคเกินค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อร่างกาย เพื่อแก้ปัญหานี้ สสส. จึงได้สร้างป้ายเกณฑ์ระดับความหวานที่ให้ความรู้เรื่องระดับน้ำตาลในเครื่องดื่ม เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงระดับความหวานที่อันตราย จะได้มีความเข้าใจและสั่งเครื่องดื่มให้มีความหวานน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค

ทางลีโอ เบอร์เนทท์ และ สสส. ได้ร่วมมือกันสื่อสารแคมเปญนี้สู่คนไทยอย่างสนุกและสร้างสรรค์ โดยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกนั้นเป็นสถานการณ์ของผู้หญิงที่บังเอิญหน้าเหมือนคนดัง ที่ไปสั่งน้ำก็ยังต้องรีบหนีเพราะแฟนคลับเข้าใจผิด แต่ต่อให้รีบแค่ไหน เธอก็ไม่ลืมสั่งเครื่องดื่มให้หวานไม่เกินระดับ 2 ส่วนเรื่องที่สองนั้น เป็นเรื่องของหนุ่มออฟฟิศเดินหิวน้ำ หมดแรงท่ามกลางไอแดดในทะเลทราย เขาเดินอย่างไร้จุดหมายจนเริ่มตาลาย ยิ่งเดินยิ่งเบลอ แต่ต่อให้เบลอแค่ไหน เมื่อถึงเวลาต้องสั่งเครื่องดื่ม เขาจำได้แม่นว่า ต้องสั่งหวานไม่เกินระดับ 2 ตามป้ายเกณฑ์ระดับความหวานตามแคมเปญ “ลดหวาน ลดโรค”

รีบแค่ไหนก็อย่าลืม แวะมาชมคลิปโฆษณาที่นี่ :

VDO Look-alike celebrity: https://www.youtube.com/watch?v=EFStASDZzyQ

VDO Oasis: https://www.youtube.com/watch?v=TcMMP2OGGss

Credits – ‘Look-alike celebrity’

Client:                                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม : สุพัฒนุช สอนดำริห์

Product/Service:                                    โครงการรณรงค์ลดหวาน ลดเค็ม ลดโรค

Creative Agency:                                   บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์กรุ๊ป จำกัด

Chief Creative Officer:                            สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

Executive Creative Director:                    อริยวรรต จันทราทิพย์

Creative Director:                                   นนทพร เกตุมณี       

Art Director:                                           ชัยสัณฑ์ มณีพลอยเพ็ชร

Copywriter:                                           วรกมล บงชมาลี

Account Management Director:               ธิดา วิบูลย์วณิช

Account Director:                                   ขนิษฐา ชาติพงศ์

Agency Producer:                                  ศราวุธ เลิศกิตติพาพร

Strategic Planner:                                   จุฬนี สิริแสงทักษิณ

Production Company:                             Mum Films

Film Director:                                         สุธน เพชรสุวรรณ

Executive Producer:                              ภัทรจิตร ตระการเกตุ

Production Producer:                              นารา มนตรีกุล ณ อยุธยา

Assistant Director:                                  ชัยรัตน์ พิริยะวัฒนกุล

Personal Assistant Director:                    กตพร แซ่เอียบ

Cinematographer / D.O.P:                      ประภพ ดวงพิกุล
Digital Video Assistant:                          เฉลิม ทองสุก

Art Director:                                           วีระยุทธ์ กำเนิดรัตน์

Prop Master:                                         ศิวเดช เดชา

Production Manager:                              สุมิตรา คัดเจริญ

Stylist:                                                  กิตติศักดิ์ ประสารดี

Casting Master:                                     สุรางคนา สุวรรณจินดา

Location Manager:                                 เดชณรงค์ บุญส่องแสง

Editor:                                                   เดชมงคล ประเสริฐสิทธิ์

Post Producer:                                       กฤษณะ  ทวีแสง, ศันสนีย์  รุ่งพงศ์วาณิช

Computer Graphic:                                 วันชัย บุญสะอาด

Colorlist:                                               จิรภัทร กังสาภิวัฒน์

Online Artist:                                          ธนวิช โคชะพรหม

Music Company:                                    TEMSIANG Sound Studio Co., ltd.

Sound Production Company:                   Banana Sound Studio

Credits – ‘Oasis’

Client:                         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม : สุพัฒนุช สอนดำริห์

Product/Service:                                      โครงการรณรงค์ลดหวาน ลดเค็ม ลดโรค

Creative Agency:                                     บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์กรุ๊ป จำกัด

Chief Creative Officer:                            สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

Executive Creative Director:                   อริยวรรต จันทราทิพย์

Creative Director:                                   นนทพร เกตุมณี     

Art Director:                                            ชัยสัณฑ์ มณีพลอยเพ็ชร

Copywriter:                                             วรกมล บงชมาลี

Account Management Director:                ธิดา วิบูลย์วณิช

Account Director:                                    ขนิษฐา ชาติพงศ์

Agency Producer:                                   ศราวุธ เลิศกิตติพาพร

Strategic Planner:                                   จุฬนี สิริแสงทักษิณ

Production Company:                             Mum Films

Film Director:                                          สุธน เพชรสุวรรณ

Executive Producer:                               ภัทรจิตร ตระการเกตุ

Production Producer:                              นารา มนตรีกุล ณ อยุธยา

Assistant Director:                                  ชัยรัตน์ พิริยะวัฒนกุล

Personal Assistant Director:                    กตพร แซ่เอียบ

Cinematographer / D.O.P:                      ประภพ ดวงพิกุล

Digital Video Assistant:                          เฉลิม ทองสุก

Art Director:                                            วีระยุทธ์ กำเนิดรัตน์

Prop Master:                                          ศิวเดช เดชา

Production Manager:                              สุมิตรา คัดเจริญ

Stylist:                                                     กิตติศักดิ์ ประสารดี

Casting Master:                                      สุรางคนา สุวรรณจินดา

Location Manager:                                 เดชณรงค์ บุญส่องแสง

Editor:                                                     เดชมงคล ประเสริฐสิทธิ์

Post Producer:                                        กฤษณะ  ทวีแสง, ศันสนีย์  รุ่งพงศ์วาณิช

Computer Graphic:                                 วันชัย บุญสะอาด

Colorlist:                                                 จิรภัทร กังสาภิวัฒน์

Online Artist:                                           ธนวิช โคชะพรหม

Music Company:                                     TEMSIANG Sound Studio Co., ltd.

Sound Production Company:                   Banana Sound Studio