รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติแสดงความยินดีกับ สมนึก สินพูนภักดิ์ ที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี ชยุต สินพูนภักดิ์ และ ชวภณ สินพูนภักดิ์ ร่วมด้วย ณ สภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณชวภณ สินพูนภักดิ์  ผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ2ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3.คุณสมนึก สินพูนภักดิ์

4.คุณชยุต สินพูนภักดิ์  รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต