สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์ (Fly Green Fund) ในชื่อ Fly Green Charity Golf Day” สานต่อกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน จากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของไทยเวียตเจ็ท รวมถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ของสายการบินฯ ด้วย

“การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยไทยเวียตเจ็ทในครั้งนี้ เกิดจากปณิธานของไทยเวียตเจ็ทเพื่อสานต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ สายการบินฯ มุ่งมั่นสร้างความตระหนักต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเราให้ความสำคัญในการลดมลพิษจากการปฏิบัติการบิน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดสาเหตุของปัญหาโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่” นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าว

“โลกของเรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท มุ่งทำงานร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สานต่อภารกิจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญพันธุ์ครั้งที่หก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องสัตว์ป่า” นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฟลายกรีนฟันด์  รวมถึงกิจกรรม ‘Garbage Hunter’ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดขยะจากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของสายการบินฯ และประชาชนทั่วไป มุ่งสู่การลดปริมาณขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป

กองทุนฟลายกรีนฟันด์ (Fly Green Fund) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในการปกป้อง อนุรักษ์ และปกป้องป่าไม้และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ต่อไป

ไทยเวียตเจ็ทเป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ของโลกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินด้วยการใช้นโยบายประหยัดพลังงานที่หลากหลาย รวมถึงการรับเครื่องบินที่มีนวัตกรรมการประหยัดพลังงานจำนวนมากขึ้นให้กับฝูงบิน อาทิ Airbus A321neo ACF ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟลายกรีนฟันด์ (Fly Green Fund) และการบริจาคได้ที่ https://th.vietjetair.com/donation