นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ “ชีวจิต” ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพที่เข้าถึง ครบถ้วน รอบด้าน ฉลองครบรอบ 24 ปี และก้าวสู่ปีที่ 25 ของนิตยสาร พร้อมจัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022”  ณ U Sathorn Bangkok Hotel ในวันที่ 8 พ.ย. 65 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และ ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์   Deputy Managing Director บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล  ชีวจิต Awards 2022 ที่ปีนี้มี 50 รางวัล จาก 4 สาขา ได้แก่ Cheewajit’s Choice, Innovation Reader’s Vote, Reader’s Vote ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย ชีวจิต People ซึ่งมอบให้ศิลปินชาย – หญิงสุขภาพดี เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของคนไทย และ Guru’s Pick  ที่คัดสรรและตัดสินโดยเหล่าคณะกรรมการ คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร  นิตยสารชีวจิต, คุณตั๊ก – บงกช เบญจรงคกุล, คุณว่าน – ธนกฤต พานิชวิทย์, คุณผกา เส็งพานิช และ ร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากคุณว่าน – ธนกฤต

               ด้าน คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินครั้งนี้  เผยว่า “จากความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง และคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร  ชีวจิตที่เวลานี้ครบรอบ 24 ปี ได้วางแนวทางของการเป็นสถาบันสุขภาพที่ให้ข้อมูล แรงบันดาลใจ และประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ง่าย และใช้ได้จริง ไม่เพียงสุขภาพกายและใจ และยังหมายรวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นนิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

“เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งต่อข้อมูลของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022จึงเป็นงานที่เชิดชูเกียรติศักยภาพบุคลากร และตอกย้ำถึงความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ง่ายและใช้ได้จริง คัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้อง มีมาตรฐานรับรองจากองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือในระดับนานาชาติ,  5 หลักการชีวจิต คือใกล้ชิดธรรมชาติพอดีและเรียบง่าย สร้างสุขภาพกายและใจเป็นเลิศ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักกันแบบพี่น้อง และสร้างสังคมดีงาม ยุติธรรม, มีจำหน่าย  ในประเทศ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศไทย”

งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022  ปีนี้มีบุคลากรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 50 รางวัลจาก 4 สาขา ได้แก่

Cheewajit’s Choice มอบให้แก่เกษตรกร  เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม  ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งออกเป็น  3  สาขา คือบุคคล (Influencer) องค์กร  (Organization ) และฟาร์ม( Farm )              

 Innovation Reader’s Vote มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reader’s Vote คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์  ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย

Guru’s Pick คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม(Drink) เครื่องสำอาง(Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน  (Homecare) 

รางวัลชีวจิต Awards 2022 มีดังนี้ :

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Influencer  

 • ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล
 • คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
 • คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จาก Central Tham

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Farm    

 • อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • คุณกัญญ์ณัทพัชร บุณยะโหตระ จากสวนผักดาดฟ้า บ้านรังษี
 • คุณชูเกียรติ โกแมน จาก CITY FARM

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Organization

 • ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • Sook Enterprise ศูนย์กิจการสร้างสุข

รางวัล Innovation Reader’s Vote

 • BiFiO ACTIVE Plus
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย
 • ENEL CALMAG Calcium L-threonate NON-GMO
 • HOLIS by SCGP IM-MU Cap
 • บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Propoliz Plus Extherb 
 • UNIQUE CARE STATION
 • XAM-100

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Food   

 • Nautilus XTEN Oatmeal Multigrain
 • ศาลานา
 • Benega
 • Boleyn Granola   
 • บะหมี่ผักเชียงดอย

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural  Drink      

 • POCHONG
 • IsoPront’n Mixed Soy And Pea Protein Beverage
 • Multivit Soy Isolate
 • มายด์ คอมบูชะ
 • Godent From Pure  Grain
 • C’Cher Collegen +C

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural  Beauty   

 •  Crystal Deo​ Stick​    
 • Lalil Keep Calm & Relax Irresistible Body Soufflé

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural  Homecare

 • ไอยรา ไลท์
 • HanumanKids StickerHom
 • SUWAN KAFFIR OIL MASSAGE SPRAY

รางวัล Reader’s  Vote   :   Organic Drink

 • Nutrepreme Pro 23

รางวัล Reader’s  Vote   :   Smart Silver Drink

 • Vitasure​ Healthy Goat Milk from New Zealand ไวต้าชัวร์ เครื่องดื่มนมแพะเพื่อสุขภาพ
 • Antho-PLUS+
 • Centro
 • Basill​

รางวัล Reader’s  Vote   :   Smart Silver Homecare

 • เซอร์เทนตี้

รางวัล Reader’s  Vote   :   People ศิลปินชาย

 • สหรัถ สังคปรีชา

รางวัล Reader’s  Vote   :   People ศิลปินหญิง

 • เขมนิจ จามิกรณ์

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural  Drink

 • V-Soy
 • BiFiO Probiotic Plus
 • Planature
 • UFC Velvet Oat Milk Unsweetened เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ต รสจืด ตรา ยูเอฟซี เวลเวท


รางวัล Guru’s Pick    :   Natural  Personal  Care

 • ผ้าอนามัย ira
 • Phutawan   DeepSleep  Pillow  Spray
 • AYATANA  Aroma Nourishing Oil Spray
 • FRESHMINT

รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Drink

 • Nutrepreme Pro 19

ติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 หรืออัพเดตข่าวสารในการดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook : นิตยสารชีวจิต, Instagram : @cheewajitmedia และ http://www.goodlifeupdate.com