กลุ่มพันธมิตรที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ในประเทศไทยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “เอกภาพในความหลากหลาย (Unity and Diversity)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกในประเทศและกลุ่มที่มีความหลากหลายอื่นให้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation) และคณะทำงาน Thailand Pride Festival 2022 กล่าวว่า “พวกเราอยากให้งาน Thailand Pride Festival เป็นงานประจำปีที่สานต่อจากงาน Bangkok Pride Festival ที่เคยถูกจัดในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี ซึ่งครั้งสุดท้ายที่มีงานนี้ก็นานมาแล้วตั้งแต่ปี 2550” พร้อมเพิ่มเติมอีกว่า “ในขณะที่เรากำลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เราจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสนับสนุนให้เราทุกคนมีสิทธิ์และเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ดีขึ้นและเท่าเทียมกัน ที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่าง ซึ่งสิ่งนี้ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน”

งานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล ได้ขยายแนวคิดเรื่องการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง จากกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศไปยังกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ตามหลักคำปฏิญาณขององค์การสหประชาชาติที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งกำหนดไว้ในวาระ 2030 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คำว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในที่นี้หมายถึงการรวมตัวกันทางสังคม ซึ่งนำไปสู่การสร้างการมองเห็นและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางและชายขอบ ดังนั้นทางผู้จัดและผู้ร่วมจัดงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจับมือกันเพื่อทำให้ไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล นี้ไม่เหมือนงานไพรด์อื่น ๆ ที่เรารู้จักมาก่อน

รูปแบบของงานนั้นได้จัดเป็นแบบเทศกาล โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามสถานที่และเวลาที่ระบุไว้แตกต่างกันไป ทั้งนี้มีกิจกรรมเด่น ๆ ได้แก่

  • 25 พฤศจิกายน 2565: งานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด 2022 ณ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  และงาน HERO Awards After Party 2022 ณ โรงแรม SO/ Bangkok
  • 26 พฤศจิกายน 2565: เทศกาลงานไพรด์ในชุมชนสีลม ณ สีลม ซอย 4
  • 27 พฤศจิกายน 2565: เทศกาลงานไพรด์ ณ ลานหน้าจามจุรี สแควร์ และไพร์ด พาเหรด ณ ถนนลีสม

ไฮไลท์สำคัญของเทศกาลอยู่ที่วันสุดท้ายของงาน เริ่มจากขบวนพาเหรดจากแยกนราธิวาสราชนครินทร์ไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ที่นับว่าเป็นขบวนพาเหรดที่น่าประทับใจมาก มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนที่ต่างตั้งใจมาร่วมเฉลิมฉลองงานไพรด์ พร้อมกับช่วยสร้างความตระหนักรู้ในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในหมู่สาธารณชน ซึ่งในปีนี้ที่มีผู้เข้าร่วมที่สำคัญ อาทิ ตัวแทนจากสถานทูตประจำประเทศไทยกว่า 15 ประเทศ ประกอบไปด้วยแคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ สเปน ออสเตรีย เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวีเดน นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เบลเยียม และสหภาพยุโรป รวมทั้งสิ้น 75 คน ที่มาร่วมเดินขบวนภายใต้แคมเปญของสถานทูตเองที่ชื่อว่า “รัก คือ รัก จากเพื่อนนานาชาติที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ” นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศจากนานาชาติ รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้ค้าบริการทางเพศ ผู้พิการ และเครือข่ายชุมชนอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้าร่วมโบกธงสีรุ้งในขบวนพาเหรดด้วยเช่นกัน ทั้ง 5 ขบวนนั้นผู้จัดงานได้ตั้งชื่อขบวนเพื่อสื่อสารไปยังสาธารณะผ่านขบวนแต่ละขบวน ดังนี้ P – Peace สันติภาพ, R – Rights สิทธิ, I – Identity อัตลักษณ์, D – Diversity ความหลากหลาย และ E – Equality ความเท่าเทียมกัน แม้ว่าปีนี้เส้นทางที่เดินขบวนจะเป็นระยะสั้น แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ถึงงานไพรด์และการมีตัวตนของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ประชากรกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มชายขอบได้อย่างชัดเจน

“ประเทศไทยถือเป็นบ้านหลังหนึ่งสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคนี้ เราจึงอยากจัดงาน Thailand Pride Festival 2022 ให้เป็นงานใหญ่พอที่จะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ที่ย้ายเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานของเราได้ ยิ่งไปกว่านี้เราอยากให้มีการรวมตัวของทุกภาคส่วนในการจัดงาน เพราะว่าคณะทำงานเราเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็ก ๆ ดังนั้นความช่วยเหลือของแต่ละบุคคลและองค์กรถือว่ามีความสำคัญมาก อยากขอเชิญชวนให้มาร่วมกันทำให้งานไพรด์นี้ยิ่งใหญ่และเป็นของทุกคนกันเถอะ” นิกร อาทิตย์ ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ และคณะทำงาน Thailand Pride Festival 2022 กล่าว

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างมากคืองานเทศกาลหลักที่จัดในวันเดียวกัน ณ ลานหน้าจามจุรี สแควร์ ในงานเปิดเป็นสาธารณะที่มีทั้งเวทีสำหรับการแสดง บูธจากเครือข่าย ร้านค้าขายของและเครื่องดื่ม นิทรรศการ “Body Positivity” โดยมูลนิธิแอ็พคอม รวมทั้งกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย โดยตลอดทั้งวันมีผู้เข้างานร่วมกว่า 1,000 คน ในส่วนของการแสดงบนเวทีต่าง ๆ นั้นได้ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อแสดงถึงความหลายหลายของทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น ได้แก่ การแสดงวาไรตี้โดยกลุ่มผู้ที่มีอาการดาวน์ซินโดรมฮีโร่ ไทยแลนด์ และเครือข่ายดนตรีและศิลปะคนพิการ การแสดงแดร็กโชว์ โดยดาวฟ้า โชว์พิเศษจากหนุ่ม ๆ โดย ร้าน Moonlight จากชุมชนสีลม มินิคอนเสิร์ตจากวงน้องใหม่ Z22 (จากค่ายเพลงอจินไตย เอ็นเตอร์เทนเมนท์) และซิลวี่ (จากค่ายเพลงวอร์นเนอร์ มิวสิค) รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น “ผู้สูงอายุ” “คนจนในเมือง” “ผู้ใช้ยา” “ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” “ความรักของผู้หญิงในสื่อบันเทิง” รวมถึง “การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” ตลอดทั้งงานมีการดำเนินรายการโดยพิธีพิเศษที่ได้รับเชิญจากชุมชนเครือข่ายที่มีความหลากหลายทางเพศที่มาร่วมจัดงาน ประกอบไปด้วย ดร.มิกซ์ และชมพิงค์ ตัวแทนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยที่มาเป็นพิธีกรในช่วงบ่าย รวมไปถึงเอ็ม สเตรนเจอร์ ฟ็อกซ์ ตัวแทนจากชุมชนสีลมและนัท ชโย ตัวแทนจากมิสเตอร์เกย์ เวิลด์ ที่มาเป็นพิธีกรในช่วงเย็น ซึ่งการแสดงทั้งหมดนั้นไม่ได้มีแค่ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนเวทีที่ทำให้ผู้ชมรู้จักกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากขึ้นในงานเดียวกันอีกด้วย

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญภายในงานคือกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเลือกแปะสติกเกอร์ลงบนบอร์ดที่มีหัวข้อนโยบายที่ตนเองอยากให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งผลโพลที่ออกมาคือ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ได้รับเลือกเป็นอันดับแรกด้วยคะแนนโหวต 145 เสียง ตามด้วย “งานบริการทางเพศที่ถูกกฎหมาย” ด้วยคะแนนเสียง 122 เสียง ส่วนนโยบายอีกสามข้อมีคะแนนสูสีกัน ซึ่งได้แก่ “นโยบายแจกผ้าอนามัยฟรี” มีคะแนน 98 เสียง นโยบาย “เซ็กส์ทอยที่ถูกกฎหมาย” มีคะแนน 97 เสียง และนโยบาย “การเปลี่ยนคำหน้านาม” มี 91 เสียง ซึ่งแม้ว่าผลสำรวจนี้ไม่สามารถสรุปเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดเพื่อสร้างผลกระทบได้ในขณะนี้ แต่ผลที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดบางประการสำหรับผู้กำหนดนโยบายและรัฐบาลที่พวกเขาควรพิจารณาเรื่องนี้หากต้องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมากขึ้น

“Thailand Pride Festival 2022 เป็นงานแห่งความภาคภูมิใจของทุกคน ไม่ว่าคุณจะนิยามตนเองว่าเป็นเพศใด วิถีใด อัตลักษณ์ใด ทุกคนล้วนมีคุณค่า มีสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน มาร่วมสร้างและเฉลิมฉลองกับสังคมแห่งความเท่าเทียมไปด้วยกันนะคะ” จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา (ชมพิ้งค์), Miss Queen Rainbow Sky Bangkok 2022 และพิธีกรงาน Thailand Pride Festival 2022

กิจกรรมในงานไทยแลนด์ ไพรด์ เฟสติวัล 2022 นี้ยังเป็นงานระดมทุนการกุศลฉุกเฉินเพื่อเยียวยากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศระดับรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสมทบทุนผ่านบัญชีกองทุน #CoronaAPCOMpassion ได้ตามรายละเอียดนี้
https://www.apcom.org/apcom-staffs-donate-salaries-creates-coronaapcompassion/