โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง มอบเงินบริจาคจากประชาชนในโครงการวัคซีนใกล้บ้าน ป้องกันโควิด และร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนภารกิจสภากาชาดเป็นจำนวนเงินรวม700,000 บาท โดยมี ดร.สุวดี พันธุ์พานิช กรรมการ และคุณ อรนุช จิยะจันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้