บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTech) บริษัทในเครือสบาย กรุ๊ป (SABUY) ปิดดิลใหญ่เปิดปี 2566 ด้วยการประมูลได้สัญญาผลิตบัตร ATM ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จำนวน 3.3 ล้านใบ แบ่งเป็น บัตร ATM  จำนวน 1 ล้านใบ บัตร Debit PromptCard จำนวน 2.1 ล้านใบ และ บัตร Debit VISA จำนวน 200,000 ใบ รวมมูลค่ากว่า 95 ล้านบาท งานนี้เรียกได้ว่าดิลใหญ่ส่งท้ายปีของแท้ บิ้กบอสชูเกียรติ CEO กลุ่มบริษัทสบายฯ ยิ้มแก้มปริก็คราวนี้แหล่ะ   

Advertisement