ร้าน Bull Beach Club หาดกระทิงลาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางละมุง เนื่องในครบรอบวันคล้ายเกิดนายบรรพต จันทรธาดา ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 และผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา โดยมีนายคำนึง วงษ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2, นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี, นายพัฒน์พงค์ กิวสันเทียะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานอัยการภาค 2 และนายสมคะเน แสงทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานอัยการภาค 2 ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมในพิธี โดยโรงเรียนบางละมุงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และฐานะยากจน จำนวน 12 ราย เข้ารับทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กๆ มีความตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียนต่อไป โดยการมอบทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนเมืองพัทยา ที่นายบรรพต จันทรธาดา ร่วมสนับสนุนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา

สำหรับโรงเรียนในเขตเมืองพัทยาที่ต้องการรับทุนสามารถส่งอีเมล์มาที่ md@bangkokcurrency.com

Advertisement