โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มี.ค. 66

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 จำนวน 6 คน : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 10 มี.ค. 2566 ระบบรับสมัคร https://admission.cra.ac.th/

สำหรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และมี จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

สำหรับผู้สนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดตามนี้ ระบบรับสมัคร https://admission.cra.ac.th/

DOWNLOAD PDF : t.ly/d24d สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://pscm.cra.ac.th/  โทรศัพท์ 02 576 6600    ต่อ 8477, 8481, 8462, 8458

Advertisement