ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของผู้คนทั่วโลกที่มีมากขึ้นทำให้การเรียนในสาขาแพทยศาสตร์ได้รับความสนใจสูงขึ้น ปรากฏการณ์นี้ผนวกกับการที่สหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจในการเรียนด้านแพทยศาสตร์ทำให้มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University: SGU) มีความโดดเด่นอย่างมากในการต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก และเป็นทางมหาวิทยาลัยเห็นแนวโน้มการสมัครเข้าเรียนสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะนักศึกษาจากทั่วโลกรวมถึงนักศึกษาไทยกำลังมองหาการศึกษาในระดับโลกที่มีคุณภาพสูงที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

การศึกษาในระดับนานาชาติเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเอื้อให้นักศึกษาเข้าใจความหลากหลายในระดับสากล เพื่อที่จะรับมือกับความแตกต่างของผู้คน วัฒนธรรมและเชื้อชาติ การศึกษาที่คำนึงถึงส่วนประกอบที่สำคัญอย่างเป็นองค์รวมทำให้นักศึกษาอยู่ในจุดที่ดีอย่างมากในเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เนื่องจากไม่เพียงแต่มอบความเป็นเลิศในการศึกษาหลักเท่านั้น แต่ยังมอบทักษะด้านอื่นที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยและทำงานกับเพื่อนร่วมงาน นักศึกษาที่เรียนในคณะแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจเกี่ยวกับความประเด็นทางการแพทย์ที่เป็นสากลมากกว่าที่จำกัดขอบเขตในระดับประเทศ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการแพทย์และได้เปรียบจากการที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติวิชาชีพทั่วโลกด้วยเครื่องมือที่จะสร้างเสริมวิทยาการด้านแพทยศาสตร์และรับมือกับความท้าทายต่างๆ

คอร์รีน วิช ผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษานานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ SGU กล่าวว่า “นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จมองหาการเรียนที่มีการพัฒนาตลอดเวลาซึ่งจะทำให้พวกเขาเหมาะสมกับทางเลือกของการฝึกหัดที่หลากหลายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความพร้อม จากข้อมูลด้านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ FSMB ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นสถาบันการศึกษาที่มีแพทย์ที่จบการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกามากที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นทั่วโลก”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จขอเสนอแนะประเด็นสำคัญที่นักศึกษาแพทย์ไทยควรคำนึงถึงหากกำลังมองหาการเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก

  • การประเมินคุณภาพของสถาบันระดับนานาชาตินั้นๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จำนวนของคณะแพทยศาสตร์ทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการศึกษา แต่ก็มีระดับของความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการฝึกหัดของนักศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติถึงเกณฑ์ สำหรับ SGU คุณสมบัติที่ผ่านการประเมินและการยอมรับในระดับสากลทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา และ เข้าร่วมโปรแกรมการ National Residency Matching Program (NRMP) และยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
  • นักศึกษาไทยควรตระหนักว่าการจัดอันดับโรงเรียนแพทย์มักจะให้น้ำหนักกับสถาบันวิจัยมากกว่าด้านอื่น แม้สถาบันเหล่านี้จะตรงต่อความต้องการด้านวิชาชีพของนักศึกษาบางกลุ่ม แต่ก็อาจไม่มีประโยชน์เต็มที่ต่อนักศึกษาบางกลุ่ม
  • อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษาควรให้ความสนใจมากที่สุดคือการเป็นแพทย์ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ทักษะส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาระหว่างที่เรียน และสถาบันศึกษาจะมีความสำคัญในการบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนี้ จึงเห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบ เราควรตระหนักว่าคณะแพทยศาสตร์เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่การเป็นแพทย์ การได้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์จะสร้างพื้นฐานที่อยู่กับตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต

แนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจะมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ และการศึกษาที่ดีจะขึ้นกับความสามารถของสถาบันในการผสมผสานแก่นดั้งเดิมของการศึกษาแพทยศาสตร์กับความท้าทายของสถานการณ์โลกในยุคใหม่ ซึ่งจะสร้างแพทย์ที่รอบด้านและมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างดีในโลกแห่งความเป็นจริง

Advertisement