มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) นำโดย
มร.มาซาอากิ ยานากิย่า (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม มอบเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา จำนวน 5,600,000 บาท แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม 1 มูลนิธิพอ.สว. เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
  2. นายผดุงเกียรติ สรุจิกำจรวัฒนะ รองประธานกรรมการมูลนิธิ  ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการองค์กร บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส
    อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  3. มร.มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานกรรมการมูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย และ  ประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  4. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  5. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  6. ทันตแพทย์ สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

Advertisement