No Distance to Khon Pi Luang

ศิลปิน อุบัติสัตย์

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

25 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2566

วารินเเล็บ คอนเท็มโพรารี มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการศิลปะ “No Distance to Khon Pi Luang” โดย อุบัติสัตย์ ศิลปินที่มีความสนใจตั้งอยู่ปัญหาทางสังคม อุบัติสัตย์มุ่งหาการนำเสนอทางศิลปะผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อสร้างชิ้นงานที่สามารถสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการกดทับที่คนชายขอบต้องเผชิญได้อย่างตรงไปตรงมา

บ่อยครั้ง อุบัติสัตย์มักจะปล่อยให้ตัวเองได้ใช้เวลากับหัวข้อของงานอย่างเต็มที่ และแทนที่จะกำหนดวิธีการนำเสนออย่างตายตัวไว้ตั้งแต่เริ่ม เขามักเลือกให้ความความคิดสร้างสรรค์พาตัวเองไปสำรวจ และเลือกเฟ้นเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสื่อสารถึงเนื้อหา โดยทุกครั้งเขาจะลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในมิติต่าง ๆ เพื่อที่จะสื่อสารอย่างเหมาะสม กับนิทรรศการนี้ก็เช่นกัน

อุบัติสัตย์ต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่า ชุมชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงในตอนนี้กำลังถูกคุกคาม การขึ้น-ลงของระดับน้ำในขณะนี้คาดเดาไม่ได้ และไม่เป็นไปตามฤดูกาล ตะกอนแม่น้ำที่เคยไหลมาตามลำน้ำมาตอนนี้กลับลดหายไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงที่ตามมาหลังจากเขื่อนหลายแห่งถูกสร้างขึ้นบริเวณตอนบนของลุ่มแม่น้ำโขง ที่จริงอุบัติสัตย์ได้เริ่มทำงานศิลปะเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนริมฝั่งโขงมาได้หลายปี แต่เป็นผลงานชิ้นล่าสุดนี้ ที่เขาตั้งความสนใจไว้ที่พื้นที่คอนผีหลง

จากกระแสธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนไป ไม่ได้เป็นไปตามการหมุนเวียนตามฤดูกาล ทำให้วิถีชิวิตในคอนผีหลงไม่มั่นคง และเปราะบางมากขึ้น ปลาและนกหลายชนิดอพยพมาที่ลุ่มน้ำโขงที่เป็นถิ่นวางไข่ดั้งเดิม บ้างก็ว่ายทวนกลับมาไม่ได้เมื่อถึงฤดูวางไข่ บ้างก็ไม่สามารถหาสันทรายเพื่อวางไข่ได้ สำหรับมนุษย์นอกจากจะต้องพยายามรับมือความผิดเพี้ยนของธรรมชาติในปัจจุบัน ก็ยังจำเป็นต้องรับมือและต่อรองกับความผิดเพี้ยนที่จะมีแต่มากขึ้น ถ้าโครงการปรับภูมิประเทศในแม่น้ำโขงถูกอนุมัติ ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงมากมายกำลังย่างกรายเข้ามา คำถามคือ: ระยะทางระหว่างนั้นเหลืออยู่อีกแค่กี่มากน้อย

เมื่อเข้าชมงานนิทรรศการ “No Distance to Khon Pi Luang” ผู้ชมจะเหมือนกำลังถูกโอบล้อมด้วยกระแสน้ำโขงจากชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ไล่สูงขึ้นไปบนผนัง ราวกับว่าห้องนิทรรศการกำลังจมอยู่ใต้น้ำ บนฝั่งหนึ่งเป็นรูปจิตกรรมกึ่งนามธรรม ‘No Distance to Khon Pi Luang’ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อนิทรรศการนี้โดยเฉพาะ และบนผนังอีกฝั่งเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นงานขนาดเล็ก 168 ชิ้น มีชื่อว่า ‘White Eel in the Dawn of the Exile’ นอกจากนี้ ขณะที่กำลังชมชิ้นงานที่รายล้อม ผู้ชมยังสามารถฟังเสียงพูดคุยระหว่างศิลปิน และปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมชมทัศนียภาพของคอนผีหลงจากวิดีทัศน์สารคดีได้เช่นกัน

นิทรรศการ “No Distance to Khon Pi Luang” จะเปิดให้ชมเป็นวันแรกในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ขอเชิญผู้สนใจร่วมในงานเปิดนิทรรศการเพื่อพบปะพูดคุยกับศิลปินตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 19.00 น. งานนิทรรศการจะจัดต่อเนื่องถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

คำบรรยายภาพ (เครดิตภาพวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี่)

  1. ชื่อผลงาน:            No Distance to Khon Pi Luang , 2023

วัสดุ:                  สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด:     264 x 720 ซ.ม.

  1. ชื่อผลงาน:            White Eel in the Dawn of Exile, 2020

วัสดุ:                  การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนไม้

ขนาด:     263 x 1684 ซ.ม. (ทั้งหมด 168 ชิ้น ขนาดชิ้นละ 30.25 x 80 ซ.ม.)

ประวัติย่อ อุบัติสัตย์

อุบัติสัตย์ เกิดในปี 2523 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในขณะนี้เขาพำนักและทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่​  ศิลปินมีความสนใจเกี่ยวกับหายนะที่ธรรมชาติ เเละ มนุษย์ได้สร้างขึ้น

ในปี 2546 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในช่วงการระบาดของโควิด ปี 2564 เขาได้จบการศึกษาปริญญาเอกจากพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อุบัติสัตย์ ร่วมเป็นศิลปินพำนักในโครงการ Rikuzentakata Artist in Residence ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560  ผลงานของอุบัติสัตย์ร่วมแสดงในนิทรรศการ Entwine: Maybank Women Eco-Weavers Travelling Exhibition ณ National Museum of Singapore ในปี 2562 และร่วมแสดงใน Bangkok Art Biennale ในปี 2563 ด้วยผลงานชื่อ Thai Death Star

นิทรรศการที่ผ่านมาของเขา ได้แก่ Sox Star จัดขึ้นที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562), White Eel in the Dawn of the Exile จัดขึ้นที่ โจโจ้ โกเบ อาร์ต แกลเลอรี่ จ. เชียงใหม่ (2563), Train Song จัดขึ้นที่ ดรีม สเปซ แกลเลอรี่ จ. เชียงใหม่ (2564), การกลับคำของ Marcel Duchamp และเส้นทางแห่งผีบุญ จัดขึ้นที่ วีเอส แกลเลอรี่ จ. กรุงเทพ (2565), Burmica จัดขึ้นที่ สุวรรณภูมิ อาร์ต แกลเลอรี่ จ. เชียงใหม่ (2565) และ No Distance to Khon Pi Luang จัดขึ้นที่ วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี่ กรุงเทพฯ (2566)

Advertisement