ไทยเวียตเจ็ทแบ่งปันความสุข ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ “บ้านแห่งความหวัง” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในมูลนิธิฯ กว่า 60 คน พร้อมทั้งบริจาคเงิน อาหาร และสิ่งของจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนในชุมชนแออัด

Advertisement