นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Amazing Thailand NFTs Season 2’ ต่อยอดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด From NFT to Trip ผนวกผลงานศิลปะ NFT เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว เน้นกลุ่ม Expat ร่วมกิจกรรมสะสมผลงานศิลปะ NFT ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายนนี้ ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวานนี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณวัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ               นักแสดงช่อง 3 ผู้ชื่นชอบการสะสม NFT

2. Miss Sandra Watermann                  General Manager of Rosewood Hotel Bangkok

3 .คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา            รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4. คุณยุทธศักดิ์ สุภสร                           ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5. คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์                 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

6. คุณกิตติทัศน์ เบญจเจริญพัฒน์          เจ้าของเพจ I Learn A Lot และผู้ร่วมก่อตั้ง BitToon DAO NFT

Advertisement