Transcendence: Body as Landscape

นิทรรศการเดี่ยว โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง (Chatmongkol Insawang)

ภัณฑารักษ์ โดย นิ่ม นิยมศิลป์ (Nim Niyomsin)

22 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2566

นิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของศิลปินชาวไทย ฉัตรมงคล อินสว่าง “Transcendence: Body as Landscape” ภัณฑารักษ์โดย นิ่ม นิยมศิลป์ จะถูกจัดแสดงขึ้นที่ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต (RKFA) แกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร  ณ อาคารปีเตอร์สัน เลขที่ 712/1 ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม มาร่วมกันศึกษาร่างกายของมนุษย์ที่ถูกใช้เพื่อสื่อถึงแรงบันดาลใจทางศิลปะ สำรวจรูปลักษณ์ภายนอก กายวิภาค และความหมายแฝงทางวัฒนธรรม

ประสบการณ์ส่วนตัวของฉัตรมงคล ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความตายของคนในครอบครัว กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาแสวงหาสัจธรรมผ่านปรัชญาของชีวิตและธรรมชาติ ซึ่งถูกสะท้อนออกมาทางผลงานของเขา เขาเล่าเรื่องผ่านผลงานทั้งในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสื่อถึงการเสื่อมสภาพของร่างกายผ่านสิ่งที่คนมองเห็น ผลงานที่จัดแสดงได้แก่ งานประติมากรรม ผลงานบนผืนผ้าใบ และบนแผ่นอะคริลิก ซึ่งทั้งถูกดัดและบิด โดยมีจุดมุ่งหมายในการเน้นย้ำความเป็นร่างกายทั่วๆไป ที่ทั้งไร้ตัวตนและไม่มีลักษณะเฉพาะ


เช่นเดียวกับศิลปินคนอื่นที่ใช้ร่างกายมนุษย์เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมคลาสสิคของกรีก ภาพเขียนผู้หญิงเปลือยของทิเชียน (ศิลปินชาวอิตาลี) และ ศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วม (Participatory Art) ของโยโกะ โอโนะ ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของฉัตรมงคลก็ใช้ร่างกาย รวมไปถึงการเปรียบเปรยและสัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายอันซับซ้อนที่มีมากกว่าเพียงเนื้อหนังและเลือด


นิทรรศการ “Transcendence: Body as Landscape” ต่อยอดมาจากผลงานล่าสุดของฉัตรมงคล อินสว่าง ความเข้มข้นของชิ้นงานและความคิดของเขาสอดประสานกันเป็นอย่างดี เห็นได้จากการเริ่มปลดปล่อยน้ำหนักและความเข้มข้นออกมาผ่านชิ้นงานของเขาในคอนเซปต์ร่างกายของมนุษย์ ผลงานชุดนี้ ฉัตรมงคล เหมือนจะปล่อยวางตัวตนและกายหยาบ ให้ร่างกายกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น บางชิ้นงาน ร่างกายก็ดูเหมือนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของก้อนหินที่วางอยู่เฉยๆ บางชิ้นงาน เขาก็ทำให้ภาพของร่างกายหลอมรวมไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นภาพภูมิทัศน์ที่ไร้ซึ่งขอบเขต ห้ามพลาดนิทรรศการที่จะมากระตุกต่อมความคิดของทุกท่าน ที่จะจัดขึ้นที่ RKFA กรุงเทพฯ

Advertisement