ท่านสามารถเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลได้ที่: Link  หมดเขตรับเสนอชื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 ตามเวลาในประเทศไทย

กรุงเทพ ฯ 18 เมษายน 2566 —มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation) ร่วมกับ 3 ภาคีระดับภูมิภาค ได้แก่เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเอเชียแปซิฟิก (APN+) เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APTN) และสมาคมอิลก้า เอเชีย (ILGA Asia) มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนให้สาธารณชนร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลฮีโร่ อวอร์ด ประจำปี 2023 (HERO Awards 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำงานเพื่อชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) และทำงานด้านเชื้อเอชไอวีในประเทศและทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แล้ววันนี้

งานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด เป็นงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นประจำปีในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเชิดชูเกียรติและเชิดชูผลงานที่โดดเด่นของคนทำงานในประเด็นต่อต้านเชื้อเอชไอวี ผลักดันสิทธิความเสมอภาคในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานนี้จึงเป็นพื้นที่ให้กับกลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ คนมีสองเพศ และกลุ่มอื่น ๆ ที่อุทิศตนอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

มูลนิธิแอ็พคอมจึงขอเชิญชวนให้สมาชิกของกลุ่มชุมชน ผู้สนับสนุน พันธมิตร ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มาร่วมกันเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ทั้งประเภทบุคคล และประเภทองค์กรที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง หรือที่ช่วยช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น หรือที่ประสบผลสำเร็จและสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้อื่นใน 10 สาขาดังต่อไปนี้ พันธมิตรธุรกิจดีเด่น, พันธมิตรชุมชนดีเด่น, “ฮีโร่”ชุมชนดีเด่น, องค์กรชุมชนดีเด่น, “ฮีโร่” โควิด-19 ดีเด่น, สุขภาพและสุขภาวะดีเด่น, “ฮีโร่” ด้านเอชไอวีดีเด่น, ความยุติธรรมทางสังคมดีเด่น, “ฮีโร่” คนข้ามเพศดีเด่น, และคนรุ่นใหม่กับความสำเร็จดีเด่น

เฮนรี่ โก๊ะ (Henry Koh)
ผู้อำนวยการ ของ ILGA Asia

“งานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด ถือเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นและแน่วแน่ของนักเคลื่อนไหวผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้อุทิศชีวิตคนเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิของชุมชนของเรา สำหรับ ILGA Asia เราตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนและยกย่องผู้นำเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินงานที่สำคัญต่อไปได้”

ณชเล บุญญาภิสมภาร  คณะกรรมการขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการมูลนิธิประจำประเทศไทย ของ APTN   “การตระหนักว่ามีฮีโร่ที่เป็น Transgender และ ฮีโร่ที่เป็น non-binary ถือเป็นการปฏิวัติอย่างหนึ่ง เนื่องจากประวัติศาสตร์กระแสหลักไม่เคยสอนเราให้นึกถึงตัวตนและความเป็นมาของกลุ่ม Transgender เลย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ SOGIESC และสิทธิคนข้ามเพศในการฟื้นฟูตัวตนและความเป็นมาเหล่านั้น ที่กลุ่ม Transgender ต่างใช้ความพยายามและทุ่มเทอย่างมากในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยกัน”

ดาวี อาเดียนซยา (Davi Ardiansyah)

เจ้าหน้าที่ดูแลด้านเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ของ APN+

“คุณไม่ต้องการอะไรที่มากมายเพื่อจะเปลี่ยนโลกและสร้างผลกระเทือนให้กับโลก สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ แม้จะแค่ช่วยได้แค่หนึ่งคนก็ถือว่าเพียงพอ เวลาที่คุณทำอะไรบางอย่างและใส่ใจกับมันทั้งชีวิตและร่างกาย เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ที่ไม่รู้จักได้ แค่นี้ก็เพียงพอ เพราะว่าหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งชีวิต และหนึ่งชีวิตก็มีค่าและความสำคัญแล้ว”

ผลลัพธ์และผลกระเทือนที่ได้จากงาน ฮีโร่ อวอร์ด 2022

งานนี้ได้รวบรวมผู้เข้าร่วมเกือบ 500 คนจาก 30 ประเทศ และหลากหลายภาคส่วน ทั้งแขกที่มีชื่อเสียง แขกรับเชิญพิเศษ ตัวแทนชุมชน กลุ่มผู้ที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ สมาชิกของสาขาการทูต องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อบันเทิงต่าง ๆ  ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อยกย่องความพยายามและความเสียสละของบุคคลและองค์กรที่ยกระดับและพัฒนาชีวิตของชุมชนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ได้รับผลกระทบและใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อเอชไอวี ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจากการประชาสัมธ์งานทั้งหมด ผ่านทางจดหมายข่าว ข่าวแจกประชาสัมพันธ์ ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ ทางมูลนิธิแอ็พคอมสามารถเข้าถึงสาธารณะและมีการติดตามข่าวสารจากเกี่ยวกับงานกว่า 160,482,000 ครั้ง

คุณแอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr Angela Macdonald)

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

“ในค่ำคืนนี้ สถานทูตออสเตรเลียภูมิใจที่ได้จัดงานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด 2022 ที่ช่วยยกย่องเพื่อเชิดชูเกียรติและเชิดชูผลงานที่โดดเด่นของคนทำงานในประเด็นต่อต้านเชื้อเอชไอวี ทั่วเอเชียแปซิฟิก ตลอดเวลาที่เราสนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็พคอมมาเป็นเวลาหลายปี เราเชื่อว่าสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเราจะยืนยัดต่อสู้ต่อในเรื่องนี้ไปในทุกเวทีเช่นกัน งานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มประชาสังคมอย่างมูลนิธิแอ็พคอมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วทั้งภูมิภาคนี้”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลได้ที่ : Link  หมดเขตรับเสนอชื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 ตามเวลาในประเทศไทย

ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้อย่างไร

ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร องค์กรเล็กหรือใหญ่ ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราและชุมชนได้เช่นกัน เมื่อท่านสนับสนุนเรา นอกจากท่านจะได้การรับรู้จากสาธารณะ ท่านยังมีส่วนช่วยสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในการต่อสู้กับความเกียจชัง การเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรง การบังคับขืนใจ ความไม่เสมอภาคและเท่าเทียมในภูมิภาค นอกจากนี้การสนับสนุนงานครั้งนี้ของท่านยังนำไปสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินมูลนิธิแอ็พคอม #CoronaAPCOMpassion COVID-19 Emergency Fund เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศระดับรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 ในเอเชียแปซิฟิก และท้ายที่สุดท่านยังช่วยสร้างให้เกิดฮีโร่คนใหม่สำหรับชุมชนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หมายความว่าเมื่อท่านสนับสนุนงานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด ท่านเองจึงเสมือนเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งเราไว้ข้างหลังเช่นกัน

สำหรับท่านที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบรางวัลฮีโร่ อวอร์ด 2023 สามารถติดต่อเราได้ที่ apcom@apcom.org | events@apcom.org| +66 (0) 2399 1145

Advertisement