SPIRITUAL ANCHOR                                                                           

นิทรรศการเดี่ยวโดย

สุบรรณกริช ไกรคุ้ม

เกิดปี 2537 อาศัยและทำงานในกรุงเทพฯ

จัดแสดง 5 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565

เปิดงาน วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ. Head High Second Floor เชียงใหม่

(พื้นที่จัดแสดงศิลปะ โดยไม่หวังผลกำไร)

ศิลปินสร้างผลงานขึ้นโดยใช้กรรมวิธีแบบจิตรกรรมไทยโบราณ  คือการสกัดสีฝุ่นจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ เปลือกหอย พืช เป็นต้น ทำให้สีที่ปรากฎในงานมีเอฟเฟคสวยงามเฉพาะตัว โดยสร้างสรรค์ลงบนแผ่นไม้สักเกิดเป็น “จิตรกรรมไทยขนาดเล็ก (Thai miniature painting) ซึ่งอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดยิบย่อยที่เกิดจากการผสมผสานเรื่องราวของคติความเชื่อ ค่านิยม วรรณกรรม เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้ผู้ชมได้พินิจพิจารณาสัญญะและปรัชญาที่ซ่อนไว้ในภาพอย่างละเอียด จึงจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของผลงานในแต่ละชิ้น

“SPIRITUAL ANCHOR” ผลงานในชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งเป็นเรื่องแสนธรรมดาที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คน ๆ หนึ่งมีแรงที่จะสู้ชีวิตต่อไป เช่น การได้กินของอร่อย การไปเที่ยวหรือทำในสิ่งที่ชื่นชอบ ศิลปินจึงได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดในรูปแบบที่คล้ายรูปเคารพของเทพในหลายศาสนา มาจินตนาการใหม่เป็นเทพที่กำเนิดมาจากความธรรมดา ผ่านสัญลักษณ์ และข้าวของเครื่องใช้ที่ทุกคนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปและเข้าถึงง่าย แล้วเทพของคุณละ “God of?”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Head High Second Floor

16/3 ถนนห้วยเเก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300

+66 61 686 0660 l hello@head-high-second-floor.com  l www.head-high-second-floor.com เวลาทำการ: อังคาร-อาทิตย์ 15.00- 19.00 น. หรือตามนัด